Bà Đặng Thị Xuân Hồng ký hợp tác bảo trợ cùng bà Phạm Thị Phương Lan

21:06:12 | 08/10/2018

 Dự án xây bảo tháp

 

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • One Pay
 • Tài khoản quỹ nhân ái người cao tuổi
 • Hồ sơ pháp lý
 • Cổng hỗ trợ khởi nghiệp Việt Nam
 • Cây xanh nam định
 • Chung tay giúp đỡ người cao tuổi
 • Viện dưỡng lão
 • Bê tông nghệ thuật
 • Bóng
  Bóng