Bà Đặng Thị Xuân Hồng ký hợp tác bảo trợ cùng bà Phạm Thị Phương Lan

21:06:12 | 08/10/2018

 Dự án xây bảo tháp

 

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

  • One Pay
  • Quế Văn Yên Yên Bái
  • Tài khoản quỹ nhân ái người cao tuổi
  • Hồ sơ pháp lý
  • Chung tay giúp đỡ người cao tuổi
  • Viện dưỡng lão
  • Bóng
    Bóng