Hoạt động từ thiện kỉ niệm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam

01:36:25 | 21/08/2018

Tư vấn và khám chữa mắt miễn phí cho hơn 400 người cao tuổi

 


 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

  • One Pay
  • Quế Văn Yên Yên Bái
  • Tài khoản quỹ nhân ái người cao tuổi
  • Hồ sơ pháp lý
  • Chung tay giúp đỡ người cao tuổi
  • Viện dưỡng lão
  • Bóng
    Bóng