Lễ đón nhận chuyển giao Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Người Cao Tuổi và Cộng Đồng CFE

22:08:24 | 27/09/2014

Ngày 19/09/2014 Quỹ nhân ái người cao tuổi đã tổ chức Lễ đón nhận chuyển giao Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Người Cao Tuổi và Cộng Đồng CFE tại Số 80 tiểu khu 13, thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

  • One Pay
  • Quế Văn Yên Yên Bái
  • Tài khoản quỹ nhân ái người cao tuổi
  • Hồ sơ pháp lý
  • Chung tay giúp đỡ người cao tuổi
  • Viện dưỡng lão
  • Bóng
    Bóng