Tặng quà cho hơn 100 người cao tuổi tại trụ sở quỹ CFE

22:10:06 | 12/09/2018

bà Phạm Thị Phương Lan _ chủ tịch quỹ nhân ái người cao tuổi CFEBạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

  • One Pay
  • Quế Văn Yên Yên Bái
  • Tài khoản quỹ nhân ái người cao tuổi
  • Hồ sơ pháp lý
  • Chung tay giúp đỡ người cao tuổi
  • Viện dưỡng lão
  • Bóng
    Bóng