Thông Báo

00:12:34 | 26/09/2018

Ông Lê Khánh Trình
sinh ngày 08/07/1981
căn cước công dân số 008081000065 do CA Hà Nội cấp ngày 10/03/2016
hộ khẩu thường trú số 26 ngõ 766 đường Đê La Thành - Giảng Võ - Ba Đình - HN

Thông báo từ ngày 01/08/2018 , ông Lê Khánh Trình thôi giữ chức vụ tổng giám đốc quỹ nhân ái người cao tuổi và thôi nhiệm vụ là phó chủ tịch hội đồng quản lý quỹ do bận các công tác kinh doanh khác. Kính báo ... 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

  • One Pay
  • Quế Văn Yên Yên Bái
  • Tài khoản quỹ nhân ái người cao tuổi
  • Hồ sơ pháp lý
  • Chung tay giúp đỡ người cao tuổi
  • Viện dưỡng lão
  • Bóng
    Bóng