Tuyển dụng nhân sự cho Quỹ nhân ái người cao tuổi

15:33:13 | 05/07/2017

Cần tuyển .các anh chị.đã và đang làm cho cac tổ chúc phi chính phủ(NGO), các cá nhân, có kinh nghiệm viết dự án.xin tài trợ hay gây Quỹ cho quỹ. Làm việc cho Quỹ CFE.(www.cfe.org.vn). Lương thưởng và phụ phí thỏa thuận. Các bạn làm ơn giúp, giới thiệu hiền tài cho Quỹ CFE nhé. Mọi liên hê.xin gủi thư tới. Phuonglancfe@gmail.com. Mrs. phương lan tel. 0916286666.

 Cần tuyển .các anh chị.đã và đang làm cho cac tổ chúc phi chính phủ(NGO), các cá nhân, có kinh nghiệm viết dự án.xin tài trợ hay gây Quỹ cho quỹ. Làm việc cho Quỹ CFE.(www.cfe.org.vn).
Lương thưởng và phụ phí thỏa thuận.
Các bạn làm ơn giúp, giới thiệu hiền tài cho Quỹ CFE nhé.
Mọi liên hê.xin gủi thư tới. Phuonglancfe@gmail.com. 
Mrs. phương lan tel. 0916286666.

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

  • One Pay
  • Quế Văn Yên Yên Bái
  • Tài khoản quỹ nhân ái người cao tuổi
  • Hồ sơ pháp lý
  • Chung tay giúp đỡ người cao tuổi
  • Viện dưỡng lão
  • Bóng
    Bóng