VTV1 - Lễ công bố báo chí xây dựng dự án “Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và cộng đồng CFE”

08:36 | 24/09/20141366

 • One Pay
 • Tài khoản quỹ nhân ái người cao tuổi
 • Hồ sơ pháp lý
 • Cổng hỗ trợ khởi nghiệp Việt Nam
 • Cây xanh nam định
 • Chung tay giúp đỡ người cao tuổi
 • Viện dưỡng lão
 • Bê tông nghệ thuật
 • Bóng
  Bóng