Đap xe xuyên Việt 2017: Hành trình kết nối những yêu thương

15:34:07 | 05/07/2017

Tối 29/6, lễ khai mạc chương trình Đạp xe xuyên Việt 2017 - Hành trình kết nối yêu thương đã được tổ chức tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia Hà Nội. Với chủ đề Kết nối yêu thương, chương trình Đạp xe xuyên Việt 2017 là hoạt động thể thao, văn hóa có ý nghĩa nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, tổ quốc, thông qua đó, vận động cộng đồng giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, gia đình chính sách, người già neo đơn…

 

Tối 29/6, lễ khai mạc chương trình Đạp xe xuyên Việt 2017 - Hành trình kết nối yêu thương đã được tổ chức tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia Hà Nội. Với chủ đề Kết nối yêu thương, chương trình Đạp xe xuyên Việt 2017 là hoạt động thể thao, văn hóa có ý nghĩa nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, tổ quốc, thông qua đó, vận động cộng đồng giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, gia đình chính sách, người già neo đơn…

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

  • Kênh Youtube chính thức của quỹ
  • Tài khoản quỹ nhân ái người cao tuổi
  • Bóng
    Bóng