Dự án giúp tăng thu nhập cho Người cao tuổi tại các địa phương

21:51:04 | 15/03/2014

Hiện nay, Người cao tuổi ở Việt nam tại các địa phương, nhất là nông thông, vùng xa vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, nguồn thu nhập hạn chế nên không đảm bảo các nhu cầu cuộc sống. Vì vậy, mục tiêu thiết thực của dự án đó là giúp tăng thu nhập cho người cao tuổi thông qua các hoạt động, việc làm cụ thể dựa trên hoàn cảnh và các điều kiện sẵn có tại địa phương.

 Dự án hiện đang được xây dựng, Quỹ nhân ái rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ và cùng tham gia của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

  • Kênh Youtube chính thức của quỹ
  • Tài khoản quỹ nhân ái người cao tuổi
  • Bóng
    Bóng