Họp Tổng Kết Cuối Năm Dưới Sự Chỉ Đạo Của Bộ Nội Vụ

12:07:12 | 18/11/2023

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

  • Kênh Youtube chính thức của quỹ
  • Tài khoản quỹ nhân ái người cao tuổi
  • Bóng
    Bóng