Một số hình ảnh tại lễ ra mắt clb "Thức Vũ Kinh" trường sinh người cao tuổi

00:14:12 | 22/09/2018

  

 

 

  

 

 

  

  

  

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

  • One Pay
  • BeSon
  • Tài khoản quỹ nhân ái người cao tuổi
  • Hồ sơ pháp lý
  • Chung tay giúp đỡ người cao tuổi
  • Viện dưỡng lão
  • Bóng
    Bóng