Quỹ nhân ái thành lập câu lạc bộ Nhân ái Hùng vương

08:51:08 | 31/05/2017

Vào ngày 1/5/2017, câu lạc bộ Nhân ái Hùng vương được thành lập theo quyết định của Quỹ nhân ái Người cao tuổi.

 Một số hình ảnh về câu lạc bộ nhân ái Hùng vương

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

  • One Pay
  • BeSon
  • Tài khoản quỹ nhân ái người cao tuổi
  • Hồ sơ pháp lý
  • Chung tay giúp đỡ người cao tuổi
  • Viện dưỡng lão
  • Bóng
    Bóng