Mọi đóng góp ủng hộ gửi qua

Thông tin liên hệ: 

Hotline: 0928822202 - 0911322259 Website: www.cfe.org.vn

Email:  phuonglancfe@gmail.com  - Phamphuonglancfe@gmail.com - besonxxx@gmail.com

  URL cổng thanh toán - Virtual Payment Client URL: 

Thanh toán qua cổng thanh toán OnePay (sử dụng thẻ ATM nội địa)

(*): Là thông tin bắt buộc phải điền

Đồng ý thanh toán là đống ý với Điều khoản và Hướng dẫn sử dụng dịch vụ
IP address IP khách hàng IP Client
Tên khách hàng
Số tiền ủng hộ
Địa chỉ gửi hàng
Quận/ Huyện
Tỉnh/ Thành phố
Quốc gia
Điện thoại
Email
Lưu ý thêm - Không sử dụng tiếng việt có dấu trong các tham số gửi sang cổng thanh toán
- Không sử dụng số tiền lẻ với cổng thanh toán test(ví dụ 0.2 đồng tức amount = 20)

Thanh toán qua cổng thanh toán OnePay (Thanh toán quốc tế)

Bóng
Bóng